[தஃப்ஸீர்-055] ஸுரத்துல் முல்க் விளக்கவுரை (2) வசனங்கள் 13 – 30

தஃப்ஸீர் (குர்ஆன் விளக்கவுரை)

Search Videos

Video Share RSS Module

அல்லாஹுவிற்கே எல்லாப்புகளும்

Go to top