வியாபாரப் பொருட்களின் ஸக்காத்தின் பெறுமானத்தை எக்கால விலையைக் கொண்டு தீர்மானிப்பது சம்பந்தமாக ஃபத்வாக் கோரி தங்களால் அனுப்பப்பட்ட 2004.10.27 தேதியிடப்பட்ட கடிதம் இத்தால் தொடர்புகொள்ளப்படுகிறது.

எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. சலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் (சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மீதும், அவர்களது கிளையார்கள், தோழர்கள் மீதும் உண்டாவதாக!

வியாபாரப் பொருட்களுக்கு அரபு வருடம் பூர்த்தி அடைவதுடன் ஸக்காத் கடமையாகும். ஸக்காத் விதியாகும் நேரத்தில், அவ்விடத்தில் நடைமுறையில் உள்ள சந்தையின்  வியாபார விலையைக் கொண்டு பெறுமானத்தை நிர்ணயிக்க வேண்டும். இதுவே பெரும்பாலான மார்க்க அறிஞர்களின் கருத்தாகும்.

அல்லாஹ்வே நன்கு அறிந்தவன்.

வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரக்காத்துஹ்.